Nízkoenergetický, pasivní, aktivní, nulový dům. Víte, co tyto pojmy znamenají?

Určitě jste už slyšeli nebo četli o aktivních, pasivních nebo nízkoenergetických domech. A víte, co přesně tyto pojmy znamenají? Jaký je mezi těmito domy rozdíl? A jaké mají výhody a nevýhody? Pokud přemýšlíte o výstavbě úsporného rodinného domu, o lepším životním prostředí a o budoucnosti vašich dětí, pak si přečtěte náš článek, kde se těmto typům domů podrobně věnujeme.

Nízkoenergetický dům

Parametrů nízkoenergetického domu dnes v podstatě běžně dosahuje většina domů. Navíc se tyto domy nijak dramaticky neliší od toho, co požaduje norma. Nízkoenergetický dům by měl za rok spotřebovat maximálně 50 kWh tepla na m2 plochy. Při realizaci těchto domů je klíčovým prvkem kvalitní izolace fasády, střechy i kvalitní izolační skla pro okna či dveře.

Pasivní dům

Termín “pasivní dům” se používá pro mezinárodně uznávaný standard budovy s velmi nízkou spotřebou energií za vytápění nebo chlazení. V číslech jde o 15 kWh na m2 ročně, případně ještě méně. Pasivní domy získávají teplo ze slunce, ale také od svých obyvatel nebo elektrospotřebičů. Dotápění interiéru pak zjišťují solární panely, tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu. Pro pasivní domy je opět velmi důležitá kvalitní izolace.

Definice pasivního domu

  • potřeba tepla na vytápění ≤ 15 kWh/m2 za rok
  • průvzdušnost objektu n50 ≤ 0,6 h-1
  • celkové množství primární energie spojené s provozem domu včetně domácích spotřebičů ≤ 120 kWh/m2 za rok

Nulový a aktivní dům

Nulový dům je dnes už v podstatě běžným termínem. Tento pojem označuje domy s měrnou potřebou tepla na vytápění nižší než 5 kWh na m2 za rok. Nulová spotřeba energie je ovšem jen teoretická. Každý dům na svůj provoz vyžaduje určité množství energie. V podstatě se jedná o pasivní domy, jejichž spotřeba energie je v podstatné míře zabezpečena z obnovitelných zdrojů na místě stavby, respektive v jejím okolí.

U nulových domů tedy hraje ještě větší roli než tepelná izolace využití moderních technologií. Pro ohřev vody, případně i pro vytápění, se využívají většinou solární panely. Nevyužitou energii je možné uchovat v akumulačních zásobnících a využít ji v zimních měsících, kdy není tolik slunce.

Aktivní dům

Aktivní domy jsou ještě úspornější než domy nulové. Certifikát získávají na základě interakce mezi spotřebou energie, vnitřních klimatických podmínek a minimálního dopadu na životní prostředí. Pro aktivní domy je charakteristické, že vyprodukují více energie, než samy potřebují. Přebytečná energie je poté dodávána do veřejné elektrické sítě.

Aktivní domy jsou vybaveny vlastními energetickými zdroji, které využívají nejmodernější technologie. Na střeše těchto domů nalezneme fotovoltaické panely a solární kolektory pro ohřev vody. Jako doplňkový zdroj tepla zde slouží kotle na biomasu. Pro aktivní domy je nezbytné okolní prostředí, stejně jako správná orientace a tvar stavby.

Za poskytnuté informace děkujeme společnosti MIRAS kovovýroba, výstavba rodinných domů a sanace.

Napsat komentář