Skryté vady při koupi nemovitosti

Koupě nemovitosti, ať už se jedná o byt nebo dům, není výsledkem jednoduchého rozhodování. O to více zamrzí, pokud se na nemovitosti objeví vady, které dokáží značně zkomplikovat život. Zoufat však nemusíte! Skryté vady nemovitosti totiž můžete reklamovat do 5 let od její koupě. Máte nárok na opravu či přiměřenou slevu z celkové ceny. V určitých případech dokonce můžete odstoupit od smlouvy a žádat vrácení peněz.

Co je skrytá vada?

Skrytá vada je definována jako vada, které si není možné všimnout na první pohled, projeví se totiž až po určitém čase užívání nemovitosti. Nejčastější skrytou vadou bývá například špatně provedená izolace a špatně zvolené materiály, jejichž důsledkem může být vyskytující se plíseň. 

Jedná se tedy o takovou vadu, která při předání nemovitosti nemusí být vůbec patrná, častokrát se stává, že o ní neví ani sám prodejce. Pokud na nemovitosti objevíte skrytou vadu, odpovědnost za ni vždy nese právě prodávající. A vy tak máte nárok na odpovídající kompenzaci.

Na jakou kompenzaci máte nárok?

Objevíte-li na zakoupené nemovitosti skrytou vadu, měli byste ji reklamovat bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě do 5 let od její koupi. Pokud se však prokáže, že prodejce o skryté vadě věděl a úmyslně ji zatajil, nemovitost můžete reklamovat i po uplynutí 5 let – a prodejce tak nemůže namítat promlčení lhůty.

Co se týče příslušné kompenzace, je-li vada odstranitelná, můžete požadovat opravu nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud se však jedná o vadu velkého rozsahu, kterou nelze opravit, a znemožňuje-li tato vada další užívání nemovitosti, máte nárok na odstoupení od smlouvy a můžete požadovat navrácení peněz. 

Jak reklamovat skryté vady nemovitosti?

Ideálním případem je situace, kdy prodávající vámi reklamovanou vadu uzná a společně se dohodnete na odpovídající kompenzaci. V praxi se tak však bohužel často nestává.

Chcete-li s reklamací nemovitosti uspět, je nutné si pro následné posuzování a prokazování opatřit fotodokumentaci objevených vad. Dalším krokem je o objevených vadách informovat prodávajícího, a to nejlépe doporučeným dopisem, který by u případného soudního řízení sloužil jako důkaz, že jste prodejce o vadách skutečně informovali. Pokud prodávající reklamaci neuznává, nechejte si vypracovat znalecký posudek vad od odborníka. Nezapomeňte si připravit kupní smlouvu, která prokáže nejen to, že jste předmětnou nemovitost zakoupili, ale rovněž zajistí totožnost prodávajícího.

Nedaří se vám kompenzaci získat?

Pokud vám prodávající reklamaci skrytých vad neuznává, můžete se obrátit na společnost Vaše nároky.cz, která vám pomůže odpovídající kompenzaci získat. Stačí vyplnit online formulář a zadat si svůj případ. Posouzení případu právníkem je nezávazné a zcela zdarma. Veškeré náklady na advokáta platí společnost. Neplatíte tedy žádné poplatky. Předem domluvená odměna ve formě provize z vyzískané částky společnosti náleží pouze v případě vyhraného sporu. Vy tak nic neriskujete a můžete jen získat!

Napsat komentář