Když voda zapáchá

Zápach doprovázející pitnou vodu není jen nepříjemností, je to věc, kterou by člověk neměl podceňovat. Zápach vody může způsobovat několik různých příčin a také se podle toho jinak řeší. Po čem je tedy nejčastěji voda cítit?

Chlor – typickou chlorovou vůni si každý jistě vybaví díky návštěvám v bazénu. Chlor se do vody přidává za účelem dezinfekce, občas se to s ním ale trochu přežene. Chlor a jeho sloučeniny jsou ve vodě nestálé, časem vyprchají, přesto však mohou způsobovat nepříjemnosti. Citlivější jedinci mohou pociťovat z chlorovitého zápachu nevolnost, častější je podráždění a zarudnutí očí, tak známé při potápění se v bazénu. Chlor ve vodě působí také na některé méně citlivé technické součástky, zejména membrány reverzních osmóz. Z vody se sloučeniny chloru odstraňují za pomoci pravidelně obnovovaného filtru s aktivním uhlím.

Železo – železitý zápach vody je způsoben, jak jinak, zvýšeným výskytem železa. To se často vyskytuje společně s manganem a najdeme ho spíše v podzemní vodě, tedy u studní a vrtů. Ve vysokých koncentracích může způsobovat mírné zdravotní obtíže, nejde však o nic závažného. Spíše je jeho výskyt nepříjemný proto, že se usazuje v potrubí a dalších zařízeních, kudy voda protéká. Dochází tak ke zmenšení jejich účinnosti, zvýšení nákladů na provoz a vytápění a někdy až k poškození přístrojů. Dále také zanechává skvrny na sanitě a praném prádle a je živnou půdou pro výskyt bakterií. Společně s manganem se odstraňuje iontovou výměnou. Existují také přístroje, které během odstraňování železa vodu změkčí, a zbaví vás tak i výskyt vodního kamene.

Hniloba – hnilobný zápach je způsoben přemnožením nějakého druhu bakterií. Jak již bylo zmíněno výše, příčinou může být i zvýšený výskyt železa a manganu ve vodě. Bakterie ve zvýšené koncentraci způsobují zdravotní potíže, jako jsou průjmy, nevolnosti nebo zvracení. Pokud se bakterie rodu legionella dostane do plic, způsobuje legionářskou nemoc, která může vést i k hospitalizaci. Bakterií se dá zbavit použitím dezinfekčních prostředků s chlórem (na legionellu zabírá oxid chloričitý) nebo použitím speciální UV lampy na vodu.

Mandle – vůně po mandlích je způsobena kyanidem, jedná se o jed, který může vést ke kómatu a smrti. Ne všichni však rizikovou hodnotu kyanidů ve vodě po vůni poznají. Nemusíte se však bát, jedná se o velmi ojedinělé případy, kdy se kyanidy ve vodě vyskytnou a vždy se tam dostanou jen činností člověka – těžebně, nebo z průmyslu. Kyanidy se z vody odstraňují nejčastěji pomocí reverzní osmózy.

Napsat komentář