DRFG Davida Rusňáka má pečlivě sestavené portfolio nemovitostí

Fondům, které se soustředí na nemovitosti, se zcela jistě nedají upřít výhody.  Tou největší, ve srovnání s investicí do domu a bytu, je rychlost. Ten, kdo investuje, nemusí nést riziko spojené s výběrem nemovitosti, správou objektu a výběrem vhodného nájemníka. Na své zhodnocené prostředky si přijde už od prvního dne investice. Další plus je takzvaná likvidita peněz. To znamená, že výběr peněz z fondu potrvá mnohem kratší dobu než odprodej vlastněné nemovitosti. Využití služeb fondu tak klientovi ušetří mnoho času a zároveň také starostí.

Nemovitostní fond skupiny DRFG Davida Rusňáka má zcela jasnou strategii. Ta spočívá v dlouhodobé stabilitě, která má v případě poklesu trhu mnohem menší dopad na zhodnocení investic než v případě agresivnějších fondů. Investiční skupina DRFG se zaměřuje na nemovitosti, které snáze odolávají ekonomickému poklesu, tedy tzv. komerční nemovitosti. Jedná se o sítě nákupních a maloobchodních center napříč regiony ČR. V portfoliu DRFG tak nenajdete prémiová místa ve věhlasných centrech velkých měst. Právě naopak, v portfoliu se nacházejí obchodní zóny okresních a krajských měst, které v místě nemají přímou konkurenci. 

DRFG nenabízí jen dluhopisy, ale také investice do fondů

Do takových center se vybírají silné řetězce, které mají jasně vymezenou cílovou skupinu zákazníků. V tomto případě nižší střední a střední vrstvy. Svou povahou lze tyto řetězce jen obtížně nahradit. DRFG si zcela jasně uvědomuje, že i v dobách krize, případně ekonomického zpomalení, lidé musejí pít a jíst a nakupovat zboží běžné spotřeby

Fond nemovitostí svým investorům dává vyšší míru jistoty skrze dlouhodobě uzavřené nájemní smlouvy. Mohou tak poskytnout stabilní výnos na delší časové období. Smlouvy se uzavírají zpravidla na pět let, v případě obchodních sítí s potravinami až na deset let. V tomto ohledu je nemovitostní fond DRFG Davida Rusňáka relativně stabilní a odolný proti ekonomické krizi.

Autor: Michal Pecka

Napsat komentář